7 võtmetrendi, mis tööjõu ja oskuste muutumist mõjutavad

30. mai 2018

2015. aastal ilmus Eesti ettevõtja ja majanduseksperdi Ott Pärna koostatud trükis “Töö ja oskused 2025”, kus on kaardistatud globaalsed trendid, mis lähiajal tööjõu ja oskuste muutumist mõjutavad. Pärna juhib koos teiste ekspertidega tähelepanu seitsmele trendile, mida tasub tööturul arvesse võtta.

Loe edasi

Kui noor ei tule metsa, tuleb mets koju

30. mai 2018

Noorte huvi tööstuses töötamise vastu ei ole piisav ning see sunnib nii kutseõppeasutus! kui ka tööandjaid pingutama erialade populaarsuse kasvatamise ning tulevikukindluse suurendamise nimel.

Loe edasi

Napib koolitatud personali

25. jaanuar 2018

Hiljuti valminud OSKA uuring põllumajanduse ja toiduainetööstuse tööjõu ja -oskuste vajadusest toob esmapilgul rõõmusõnumi: põllumajanduses, kalanduses ja toiduainetööstuses on juhtide ja  spetsialistide tööjõuvajadus ja koolituspakkumine tasakaalus. Valdkonna ettevõtetele teeb aga muret tööjõupuudus. Kuhu need õppinud mehed-naised siis kaovad?

Loe edasi

Õpetajaks tasub ikka õppida

15. jaanuar 2018

OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2017“ näitab, et tööealiste arv Eestis väheneb jõudsalt, aastaks 2025 on Eestis 43 000 tööealist vähem kui praegu. See ei tähenda, et koolinoorele on töökoht tulevikus automaatselt kindlustatud: palju sõltub sellest, mida ning kuidas täna õppida.

Loe edasi