Pea ¾ OSKA ettepanekutest juba töös

13. oktoober 2017

Tuleviku tööjõu ja oskuste vajadustega kohanemiseks tehtud OSKA uuringute ettepanekutest on üle 86% juba töös või kavatsetakse ellu viia. Ainult 6% ettepanekutest olid sellised, mida ellu viia ei plaanita.

Loe edasi

Personalitöö tulevikku mõjutavad eelkõige rahvastiku vananemine, töökultuuri muutus ning rahvusvahelistumine

2. oktoober 2017

Personalitöö eksperdid tõid valdkonna hõivet mõjutavate trendidena välja demograafilised muutused, töövormide mitmekesistumise koos töökultuuri ja väärtuste muutmisega ning rahvusvahelistumise.  Administratiivtöö eksperdid hindasid valdkonna hõivet enim mõjutavateks suundadeks tehnoloogia arengu, demograafilised muutused ning ressursside efektiivsema kasutamise.

Loe edasi

Alustati OSKA personalitöö ja ärinõustamise uuringut

26. juuni 2017

Eksperdid alustasid personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Uuringus käsitletakse personalitöö (sh nt karjääriteenused), administratiivtöö ja ärinõustamise kutsealasid, kus on umbes 26 000 töötajat.

Loe edasi