Kinnitati OSKA hariduse ja teaduse uuring

8. juuni 2018

Koordinatsioonikogu kinnitas OSKA hariduse ja teaduse tuleviku tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosi. Valdkondlikke uuringuid on OSKAs valminud 13 ehk üle poole tööjõust on juba läbi uuritud.

Loe edasi

Õpipoisiõpe pakub hooldustöötajatele paindlikke võimalusi erialaseks väljaõppeks

7. mai 2018

OSKA sotsiaaltöö uuringust selgunud hooldustöötajate koolitusvajaduse katmiseks kasutatakse aktiivselt õpioisiõpet. Seitsmes kutsekoolis pakutav õpe võimaldab töötamise ja õppimise paindlikult ühendada ning annab tööandjatele kindluse töötajate kvalifikatsiooni osas. 37% sel õppeaastal õppima asunud hooldustöötajatest alustas õpipoisiõppes, see näitaja on oluliselt kõrgem kui kutsehariduses keskmiselt (6%).

Loe edasi