Alustati OSKA personalitöö ja ärinõustamise uuringut

26. juuni 2017

Eksperdid alustasid personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Uuringus käsitletakse personalitöö (sh nt karjääriteenused), administratiivtöö ja ärinõustamise kutsealasid, kus on umbes 26 000 töötajat.

Loe edasi

Käivitus OSKA analüüs rõiva- ja tekstiilitööstuses

16. juuni 2017

Eksperdid alustasid aruteludega tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste üle rõiva- ja tekstiilitööstuse valdkonnas. Valmivas analüüsis vaadeldakse disainerite, konstruktorite, tootmisprotsessi inseneride, tehnoloogide ja tootmisjuhtide, rätsepate, õmblejate, masinate operaatorite ja seadistajate, lukkseppade ja teiste ettevõtete arengule ja lisandväärtusele oluliste ametialade tööjõuvajadust.

Loe edasi

Alustati OSKA hariduse ja teaduse valdkonna uuringu koostamist

14. juuni 2017

Eksperdid alustasid hariduse ja teaduse valdkonna tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Hariduse ja teaduse valdkonna uuring hõlmab alushariduse, põhi- ja üldkeskhariduse, kutse- ja kõrghariduse, huvihariduse ning teaduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust.

Loe edasi