Ehitus

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos valmib 2017. aasta teises pooles.

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitletakse valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

Ehituse valdkond hõlmab umbes 61 000 töötajat, mis moodustab 10% kõigist hõivatutest.

Ehituse eksperdikogusse kuuluvad tööandjad ning eksperdid Eesti Ehitusettevõtjate Liidust, Eesti Ehitusinseneride Liidust, Eesti Arhitektide Liidust, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusest, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsist, Eesti Geodeetide Ühingust, Eesti Asfaldiliidust ja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust. Õppeasutusi esindavad eksperdid Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Tallinna Ehituskoolist ja Tartu Kutsehariduskeskusest. Valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad ka Haridus- ja Teadministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning sihtasutuse Innove esindajad.