Veevarustus ja keskkond

Veevarustuse ja keskkonna valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos valmib 2018. aasta esimeses pooles.