Mida toob tulevikus kaasa jätkuv tööde ja tegevuste automatiseerimine?

21. veebruar 2017

McKinsey instituut on välja andnud nii tänapäeva kui ka tulevikku vaatava raporti, kus analüüsitakse automatiseerimise mõju läbi erinevate aspektide. Raport toob välja, et väheseid ameteid saab tänase päeva tehnoloogilise taseme juures täielikult asendada automaatse „robotiga“, kuid samas saaks enamiku ametite puhul osa tööprotsesse automatiseerida. Automatiseerimine saaks tulevikus olla ka produktiivsuse kasvu üks kindlustajatest. Mida veel automatiseerimine võiks tulevikus mõjutada?

Loe edasi raportist

Loe edasi

Kas kindla tööandja juures täisajaga töötamine on üha enam ajalugu?

21. oktoober 2016

McKinsey instituut on välja andnud hetkeolukorda analüüsiva ja tulevikku vaatava raporti, kus luubi alla võetakse just need, kes on tööalaselt iseenda peremehed. Märksõnadeks on siin kõrge autonoomsuse tase, pigem ühekordsed tööd ning lühiajalised koostöökokkulepped kliendi ja töö tegija vahel. Olemasolevad andmed näitavad, et 20%  Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide tööealisest elanikkonnast töötab sel viisil kas pidevalt või põhitöö kõrvalt.

Loe edasi

Maailma Majandusfoorum kuulutab Neljanda Tööstusrevolutsiooni algust

11. aprill 2016

1-IMG_0099Maailma Majandusfoorumi poolt koostatud Töökohtade tuleviku aruanne hindab peamiste muudatuste praegust ja tulevast mõju tööhõivele, oskustele ning värbamisele eri tööstusharudes ja riikides. Paljusid ameteid või erialasid, mille järele on praegu suurim nõudlus, polnud kümne või isegi viie aasta eest olemaski ning see muutuste trend on kiirenemas. Tehnoloogiast, millele on antud siiani pigem toetav roll, on saanud tegur, mis mõtestab ümber meie igapäevaelu. Samaaegselt neljanda tööstusrevolutsiooniga toimuvad laiemad sotsiaalmajanduslikud, geopoliitilised ja demograafilised arenguid, millel on tehnoloogiliste teguritega peaaegu samasugune mõju.  

Loe edasi