Startis OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuring

15. oktoober 2018

Eksperdid alustasid tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonnas. Järgmise aasta esimeses pooles valmivas prognoosis käsitletakse vee- ja jäätmemajandust, saastekäitlust, keskkonnakorraldust ja -kaitset, sh looduskaitset ning keskkonnajuhtimist. Tegemist on valdkonnaga, mis karmistuva keskkonna- ja kliimapoliitika tõttu mõjutab kogu majanduse käekäiku ja inimeste igapäevaelu.

Loe edasi

Inimesed on valmis usaldama robotitele vaid osa töödest

10. oktoober 2018

Lihtsamate ülesannete nagu kodu korrastamise või pakkide kohaletoimetamise usaldaks robotite hoolde 73% inimestest. Kuid vähesed inimesed usaldaksid robotitele väga isiklikke või keerulisi otsuseid eeldavaid ülesandeid. 8% lubaks robotil valida endale (abi)kaasa, 14% lubaks end kohtuvaidluses robotil kaitsta. Iga teine inimene lubaks robotil hoolitseda auto tehnoseisundi eest, autojuhina usaldaks tehisintellekti iga kolmas, vaid 14% lubaks robotil lapsi kooli sõidutada.

Loe edasi

Alustati OSKA loomemajanduse uuringu koostamist

24. september 2018

Eksperdid alustasid loomemajanduse tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Prognoosis käsitletakse alavaldkondadena meediat ja ajakirjandust, kirjastamist, filmi ja videot, kunsti ja disaini, turunduskommunikatsiooni ning trükitööstust.

Loe edasi

Tööjaotus inimeste ja masinate vahel muutub

24. september 2018

Maailma Majandusfoorumi tulevikutöö raportist selgub, et 2025. aastaks täidavad enam kui pooli tööülesandeid masinad. Masinate kasutuselevõtu tõttu kaob globaalselt hinnanguliselt 75 miljonit töökohta, kuid uued tehnoloogiad toovad juurde ka 133 miljonit uut ametikohta.

Loe edasi

Tööstuse ametikohtade arv kahaneb Läänes ja kasvab Aasias

18. september 2018

Maailmapanga 2018. aasta uuringu kohaselt on tööstuses hõivatute osa ülemaailmselt võrdlemisi stabiilne, kahanedes kõrgema sissetulekuga riikides ning kasvades madalama sissetulekuga riikides. Nii arenenud kui arenevates riikides tuntakse muret selle üle, et töö võivad ära võtta robotid, kuid senised tehnoloogilised muudatused  viitavad pigem uute töökohtade tekkimisele.

Loe edasi

Ilma võõrkeelteta on tuleviku tööturul keeruline

14. september 2018

Kuigi eestlased on tuntud hea inglise keele oskuse poolest, peaksime endale meelde tuletama, et vaja läheb ka teisi keeli.  Üleilmsel tööturul lähevad kõrgesse hinda ka nt vene, hiina, araabia, portugali ja hispaania keele oskus ning keeleõppimisega saab hoida meele ärksana ning õppida mõistma teisi kultuure. Keeleoskus on paljudel ametikohtadel värbamise eelduseks ning tööturul nõutud võõrkeele oskus võib oluliselt tõsta saadavat töötasu.

Loe edasi