Õpipoisiõpe pakub hooldustöötajatele paindlikke võimalusi erialaseks väljaõppeks

7. mai 2018

OSKA sotsiaaltöö uuringust selgunud hooldustöötajate koolitusvajaduse katmiseks kasutatakse aktiivselt õpioisiõpet. Seitsmes kutsekoolis pakutav õpe võimaldab töötamise ja õppimise paindlikult ühendada ning annab tööandjatele kindluse töötajate kvalifikatsiooni osas. 37% sel õppeaastal õppima asunud hooldustöötajatest alustas õpipoisiõppes, see näitaja on oluliselt kõrgem kui kutsehariduses keskmiselt (6%).

Loe edasi