Järelvaadatav: OSKA üldprognoosi infotund

21. märts 2023

OSKA üldprognoos annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest aastani 2031. Hinnatud on tööjõuvajadust ametigruppide ja tegevusalade kaupa ning haridustaseme järgi. Käsitletud on ka välistööjõu kasutamist, tööjõu voolavust ning pensionile jääjate asendamise vajadust lähiaastatel.

Loe lähemalt

Kõik pardale

27. detsember 2022

paneeldiskussioon oskute teemal

Detsembris toimus Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ESF projekti käivitamise avasündmus “Kõik pardale”, kus tutvustati kutsesüsteemi reformi eesmärke ning kutsuti osapooli üles arendustes kaasa rääkima.

Loe lähemalt

OSKA uuringute infotunnid: sotsiaaltöö ja IKT valdkond

23. veebruar 2022

Zoom
22. veebruaril toimus kaks OSKA infotundi, kus tutvustasime oma kõige värskemaid uuringuid: tööjõu- ja oskuste vajadus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning sotsiaaltöö valdkonnas.
Siit lehelt leiad nende esitlused ning saad infotundi järelevaadata.

Loe lähemalt

OSKA konverents 2021 “Kosmoselend tulevikku” järelvaatamine

23. november 2021

oska konverents

OSKA konverents viis kuulajad kosmoselennule tulevikku!

17. novembril otseülekandena Rakett69 Teadusstuudiotest toimunud konverentsil avasime ekspertide abiga viit tööturu megatrendi: tehnoloogia, rohepööre, demograafia, väärtuste muutus ja  üleilmastumine.

Nende megatrendide mõju üle Eesti tööjõu ja oskuste vajadusele ning haridusele arutleti kahes paneeldiskussioonis.

Loe lähemalt