Alustati OSKA kultuuri ja vaba aja uuringu koostamisega

12. november 2018

Eksperdid alustasid tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse aruteludega kultuuri ja vaba aja valdkonnas. Prognoosis käsitletakse kultuuripärandi, etenduskunstide, muusika, religiooni ja spordi tööjõu ja oskuste vajadust. Uuringu fookuses on ligikaudu 12 500 hõivatut, kellest enim töötab muusika valdkonnas.

Loe lähemalt

Alustati OSKA ehituse valdkonna uuringu koostamist

3. veebruar 2017

ehitus

Eksperdid alustasid ehituse valdkonna tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu tegevusaladeks on hoonete ja rajatiste ehitus, eriehitustööd ning arhitekti- ja inseneritegevused.

Loe lähemalt