Ärindusharidus

OSKA ärindushariduse metaanalüüs annab tervikliku ülevaate ärinduse ja halduse ning majandusteaduse kutse- ja kõrgharidusõppest ning täienduskoolitusest Eestis ning selle vastavusest tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadusele.

Uuringus analüüsiti majandusteaduse, majandusarvestuse ja maksunduse, rahanduse, panganduse ja kindlustuse, juhtimise ja halduse, turunduse ja reklaami, sekretäri- ja kontoritöö, hulgi- ja jaekaubanduse, tööoskuste ning mujal liigitamata ärinduse ja halduse õppekavarühmi.

Ärindushariduse metaanalüüs tugineb osaliselt OSKA varasemate valdkondlike tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringute tulemustele. Analüüs valmis 2020. aasta esimeses pooles.

Ärindushariduse uuringu terviktekst

Väljavõte olulisematest tulemustest