Avalik haldus

Uuringus käsitletakse avalikku haldust, nt täidesaatvat ja seadusandlikku võimu, finantshaldust jne kõigil valitsustasanditel, ning järelevalvet sotsiaal- ja majanduselu valdkonnas. Samuti välissuhteid ja kohustuslikku sotsiaalkindlustust, ametiühinguid, ettevõtjate ja tööandjate ning kutseorganisatsioonide tegevust. Avaliku halduse OSKA valdkonnas töötab ligi 27 000 töötajat, mis moodustab 4% kõigist hõivatutest.

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2020. aasta teises pooles.

Avaliku halduse eksperdikogusse kuuluvad valdkonna eksperdid Eesti Töötukassast, Eesti Haigekassast, Välisministeeriumist, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, Statistikaametist, Maaelu Edendamise Sihtasutusest, Riigikantseleist, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Kaitseministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Eesti Linnade ja Valdade Liidust, Vabaühenduste Liidust, Haridus- ja teadusministeeriumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Raplamaa Omavalitsuste Liidust, Harku Vallast, Ametiühingute Keskliidust ja Maanteeametist.