Finantsvaldkond

Uuringus käsitletakse panganduse ja kindlustuse ning teiste finantsvaldkonnas tegutsevate ettevõtete tööjõu- ja oskuste vajadust. Finantsvaldkonnas töötab üle 12 000 töötaja ehk 2% Eesti hõivatutest.  Suurima osakaalu moodustavad klienditeenindamise ja -nõustamisega seotud ametialad, kasvutrendis on IT- ja äriarendusega seotud ametid.

Analüüsi tulemuseks on ülevaade sellest, milliseid ameteid ja oskusi on lähitulevikus enim vaja. Analüüs põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, arengute ja majandusliku seisundi kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2020. aasta teises pooles.

Finantsvaldkonna uuringu eksperdikogusse kuuluvad valdkonnas tegutsevate tööandjate, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad. Eksperte esindavad: Andres Piirsalu, Eesti Kindlustusseltside Liit; Jana Kask, Eesti Pank; Janika Aben, Rahandusministeerium; Janika Valliste, COOP Pank; Kadri Männasoo, Tallinna Tehnikaülikool; Kaido Tropp, Eesti Kindlustusmaaklerite Liit; Karin Liikane, Tartu Ülikool; Külli Toots, If P&C Insurance; Liina Kesküla, If P&C Insurance; Liisa Põldma, LHV Pank; Maire Nurmet, Tartu Ülikool; Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeerium; Mart Jesse, Eesti Kindlustusseltside Liit; Merike Kim, Luminor Bank; Siiri Tõniste, Rahandusministeerium; Silver Pramann, Tallinna Majanduskool; Triin Jänes, Seesam Insurance; Tõnu Sepp, SEB; Ülle Matt, Swedbank.