Siseturvalisus ja õigus

Uuringus käsitleti siseturvalisust, turvatööd, riigi- ja õiguskaitset ning juriidilisi toiminguid. Nende tegevusvaldkondade lõikes valiti analüüsimiseks välja valdkonnaspetsiifilised võtmeametid. Siseturvalisuse ja õiguse valdkonnas töötab kokku umbes 30 000 töötajat ehk 5% Eesti hõivatutest. Suurima osakaalu moodustavad ühiskonna teenindamisega seotud tegevusalad (sh õiguskaitse ja kohtud, politsei, tuletõrje- ja päästeteenistus).

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib kahes osas – esmalt avaldatakse õiguse alavaldkonna uuring, mis valmis 2019. aasta lõpus. Töö siseturvalisuse analüüsiga jätkub 2020. esimesel poolaastal.

Siseturvalisuse ja õiguse uuringu eksperdikogusse kuuluvad valdkonnas tegutsevate tööandjate, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad.

Õiguse valdkonna eksperte esindavad: Annemari Õunpuu, Swedbank AS; Anu Uritam, Eesti Kohtunike Ühing, Harju Maakohus; Imbi Jürgen, Eesti Advokatuur, Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal; Krista Paal, Eesti Juristide Liit; Leen Eenpalu, Eesti Advokatuur; Marianne Tiigimaa, Prokuratuur; Helen Vahkal, Karmen Vilms ja Mari Saarniit, Justiitsministeerium; Sille Uusna, Haridus- ja Teadusministeerium; Aare Kruuser, Tallinna Ülikool; Age Värv, Tartu Ülikool; Kristi Joamets, Tallinna Tehnikaülikool

Siseturvalisuse valdkonna eksperte esindavad: Andi Kingumets, Maksu- ja Tolliamet; Andre Lilleleht, Eesti Turvaettevõtete Liit; Ants Kutti, Maksu- ja Tolliamet; Elina Meidla, Häirekeskus; Marvi Roosaar, Päästeamet; Mihkel Miller, Politsei- ja Piirivalveamet; Raimo Heinam, Securitas Eesti AS; Andres Pung, Sisekaitseakadeemia; Erkki Koort, Sisekaitseakadeemia; Häli Allas, Sisekaitseakadeemia; Annaliisa Toom, Haridus- ja Teadusministeerium; Pille-Riin Kristmann, Justiitsministeerium; Tarvi Ojala, Siseministeerium; Veiko Kommusaar, Siseministeerium.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Õiguse uuringu terviktekst

Väljavõte olulisematest tulemustest