Kaubandus, rentimine ja parandus

Kaubanduse, rentimise ja paranduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos avalikustati 2019. aasta alguses.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis kajastati erinevaid valdkonna tegevusalasid – jae- ja hulgikaubandus, rentimine ning kasutusrent. Valdkonna ettevõtetes töötab ligi 73 000 hõivatut, suurima hõivega tegevusala on jaekaubandus (u 71% koguhõivest). Vaatluse all on ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad ning tööjõuvajaduse koondhinnang kujundatakse alavaldkondade analüüsi tulemuste põhjal. Analüüsi koostamisse kaasatakse valdkonnas tegutsevad erialaliidud.

OSKA kaubanduse, rentimise ja paranduse valdkonna eksperdikogusse kuuluvad eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist. Ekspertideks on: Nele Peil, Kaupmeeste Liit; Signe Kõiv, E-kaubanduse Liit; Karin Ruul, Haridus- ja Teadusministeerium; Kaidi Nõmmela, Haridus- ja Teadusministeerium; Madis Ehastu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Anu Moosel, SA Innove; Aive Antson, Tallinna Teeninduskool; Heve Kirikal, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool; Kaie Pärn, Pärnumaa Kutsehariduskeskus; Mike Wahl, Tallinna Tehnikaülikool; Ivar Pikk, AS Espak; Irina Raudsepp, Bauhof Group AS; Külli Uhs, Baltika AS; Maarika Lember, Circle-K Eesti AS; Kaire Tero, Rimi Eesti Food AS; Igor Grudkin, Tallinna Kaubamaja AS; Katrina Ninepu-Roosaar, Kaupmees ja KO AS; Külliki Koppel, Coop Eesti Keskühistu.

Kaubanduse, rentimise ja paranduse uuringu lühiaruanne

Kaubanduse, rentimise ja paranduse uuringu terviktekst

Väljavõte olulisematest tulemustest

COVID-19 eriuuring: kaubandus