Sotsiaaltöö

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

Vabas ja avatud majandusega maailmas kasvanud põlvkondadel on muutunud ootused teenuste sisu ja kvaliteedi osas. Väärtustades indiviidi ning pidades silmas tulevikutrende, rakendatakse juba täna hooldusel ja jälgimisel tehnoloogilisi abivahendeid ning mitmed töömeetodid on mõjutatud infotehnoloogilistest arengutest. Tuleviku teenuste muutumine toob uute oskuste vajaduse kaasa kõigis sotsiaaltöö ametites ning seega tuleb leida vastus küsimusele, millised on sotsiaalvaldkonna tulevikuametid. Eestis töötab sotsiaaltöö valdkonnas ligikaudu 9 000 inimest, kellest suurem osa on hõivatud majutust pakkuvates hoolekandeasutustes.

OSKA sotsiaaltöö valdkonna eksperdikogusse kuuluvad eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist. Ekspertideks on: Mari Rull, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Nadežda Leosk, Sotsiaalkindlustusamet, Indrek Rohtla, Tartu Linnavalitsus/Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Jaanika Luus, Koduhoolduskeskus Certis, Siiri-Liisi Kraav, MTÜ Perekasvatuse Instituut, Liina Lanno, AS Hoolekandeteenused, Merike Otepalu ja Merle Tomberg, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Helen Peeker, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Leena Masing, Tallinna Lastekodu, Marju Medar, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suuna sotsiaaltöö dotsent, Dagmar Narusson, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö õppetooli sotsiaaltöö lektor, Kai Rannastu, Kuressaare Ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja,  Rünno Lass, SA Koeru Hooldekeskus, Tiina Matsulevitš, SA Innove, Gabriela Rooso, Sotsiaalministeerium, Tõnis Vaik, Sotsiaalministeerium, Külli All, Haridus- ja Teadusministeerium.

Sotsiaaltöö uuringu terviktekst

Sotsiaaltöö uuringu lühiversioon

COVID-19 eriuuring: sotsiaaltöö