Töötlev tööstus

Töötleva tööstuse metanalüüs annab tervikliku ülevaate sektori tööjõu- ja oskuste vajadusest. Metaanalüüs katab kõiki peamisi tööstusharusid – masina- ja metallitööstus, elektroonikatööstus, puidutööstus, trükitööstus, keemiatööstus, kummi- ja plastitööstus, ehitusmaterjalide tööstus, rõiva- ja tekstiilitööstus ning toiduainetetööstus.

Uuring tugineb OSKA varasemate valdkondlike tööjõu- ja oskuste vajaduste uuringute tulemustele ning ekspertarvamustele, mida koguti töötleva tööstuse fookusgrupi aruteludel.

Analüüs avalikustatakse 2021. aasta alguses.