2019. a uuring: lõpetavate noorte arv ja uue tööjõu vajadus aastas