2019. a uuring: OSKA valdkonnauuringute ettepanekute elluviimine