Hõivatute arvu muutus kultuuri ja loometegevuse II alavaldkondades