Informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi lõpetajate arv (2016–2021)

Informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi lõpetajate arv õppeastmeti