Informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi vastuvõetute arv (2016–2021)

Informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi vastuvõetute arv õppeastmeti