Keemia- ja ehitusmaterjalitööstuse hõivatute muutus