Kultuuri ja loometegevuse töötajate oskused, isikuomadused ja hoiakud