Õppijate arv informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupis (2015–2020)

Õppijate arv informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupis õppeastmeti