Põllumajanduse ja toiduainetööstuse hõivet mõjutavad trendid