2019. a uuring: rahvaarvu muutus, sisseränne ja väljaränne