Spetsialistide osakaal töötlevas tööstuses ja SKP elaniku kohta