Tööjõuvajaduse ja koolilõpetajate arvu vahe kultuuri ja loometegevuse II alavaldkondades