Töökohtade regionaalne jaotus energeetikas ja kaevandamises