Töötleva tööstuse ametialagruppide osa lõpetajatest ja tööjõuvajadusest kutsehariduses