Valdkonna põhikutsealade tööjõuvajadus valdkonna tasemeõppe lõpetajate järele

Sotsiaaltöö valdkonna põhikutsealade tööjõuvajadus valdkonna tasemeõppe lõpetajate järele