Valdkonna töötajate oskuste vajadust enim mõjutavad trendid ja neile vastavad oskused

Sotsiaaltöö valdkonna töötajate oskuste vajadust enim mõjutavad trendid ja neile vastavad oskused