Vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna hõivet ja oskuste vajadust mõjutavad trendid