Vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna töötajate oskused, omadused ja hoiakud