Järelvaadatav: OSKA üldprognoosi infotund

21. märts 2023

OSKA üldprognoos annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest aastani 2031. Hinnatud on tööjõuvajadust ametigruppide ja tegevusalade kaupa ning haridustaseme järgi. Käsitletud on ka välistööjõu kasutamist, tööjõu voolavust ning pensionile jääjate asendamise vajadust lähiaastatel.

Eraldi fookusesse on võetud suurima haridusliku ebakõlaga ametialad – analüüs toob välja, kus töötab enim ametikoha nõudmistele mittevastava haridustasemega inimesi.

Koos üldprognoosiga avaldas Kutsekoda OSKA tööjõuprognoosi näidikulehtede keskkonna, mis annab lähituleviku tööturu kohta detailse vaate jooniste kujul.

Infotunnis tutvustas üldprognoosi tulemusi OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad  ning  OSKA näidikulehtedest rääkis OSKA andmeanalüütik Rain Leoma.

Tutvu uuringuga “OSKA üldprognoos 2022–2031. Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest”

Üldprognoosi infotunni slaidid