Käivitus OSKA analüüs transpordi ja logistika valdkonnas

30. jaanuar 2017

Eksperdid alustasid aruteludega tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste üle transpordi, logistika ning mootorsõidukite müügi ja remondi valdkonnas.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

Transpordi, logistika ning mootorsõidukite müügi ja remondi valdkond hõlmab ligi 60 000 töötajat, mis moodustab 10 % kõigist hõivatutest.

Valdkonna eksperdid arutlesid esimesel kohtumisel valdkonnale oluliste ametite ning tulevikutrendide üle. Järgmisena alustavad analüüsi koostajad tööandjate ja haridusekspertide intervjueerimist.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2017. aasta teises pooles.

Analüüsi koostamisse on kaasatud erialaliidud, sh Eesti Ostu- ja tarneahelate Juhtimise Ühing, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, Eesti Autoettevõtete Liit, Eesti Sadamate Liit, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit, Eesti Tehnoülevaatajate Liit, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, Autokutseõppe Liit.

Samuti tööandjad, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning haridusmaailma eksperdid, sh Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Haridus- ja Teadusministeeriumist ning sihtasutusest Innove.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.