Käivitus OSKA tuleviku-analüüs majutuses, toitlustuses ja turismis

2. veebruar 2018

Eksperdid alustasid majutuse, toitlustuse ja turismi tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Aasta lõpus valmivas prognoosis käsitletakse majutust, toidu ja joogi serveerimist, reisibüroode ja reisikorraldajate tegevust, reserveerimisega seotud tegevusi ning nõupidamiste ja messide korraldamist.

Valdkonna ettevõtetes töötab ligi 28000 töötajat, neist enim toitlustuses (66%).

Esimesel kohtumisel arutasid eksperdid valdkonnale oluliste ametite ning tulevikutrendide üle. Otsustati võtmeametid, mida uuringus käsitletakse.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2018. aasta lõpus.

Majutus, toitlustus ja turismi uuringu eksperdikogusse kuuluvad ettevõtete, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad. Aire Toffer, Eesti Spaaliit; Aivar Ruukel, MTÜ Soomaa Turism; Allan Padar, Haridus- ja Teadusministeerium; Allan Vainu, Teie Kelner OÜ; Anne Mäe, Tallinna Teeninduskool; Anneli Kana, Eesti Maaturism MTÜ; Annika Anton, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Argo Koppa, Carmen Grupp; Enna Kallasvee, Haapsalu Kutsehariduskeskus; Helle Gern, EAS Turismiarenduskeskus; Indrek Kivisalu, Foodstudio OÜ; Kairi Luur, Estravel AS; Krista Tuulik, AS Tallink Grupp; Külli All, Haridus- ja Teadusministeerium; Maarika Liivamägi, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit; Margit Kikas, Eesti Baarmenide Assotsiatsioon; Mariann Lugus, Eesti Turismifirmade Liit; Monika Sooneste, Eesti Giidide Liit; Reeda Tuula, Tallinna Ülikool; Rudolf Visnapuu, Eesti Peakokkade Ühendus; Sirje Rekkor, Eesti Turismihariduse Liit; Tiina Ardel, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool; Tiina Viin, TÜ Pärnu Kolledž; Ülle Parbo, SA Innove.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.