Keskkonnavaldkonna õppekavad vastavad paremini tööturu vajadustele

29. aprill 2021

Kõrgkoolid on lähtuvalt OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuringu ettepanekutest viinud keskkonnavaldkonna õppekavad paremini vastavusse tööturu tulevikuvajadustega.

OSKA 2018. aastal valminud vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuringus tehti mitmeid ettepanekuid mitmekülgsemate õpiteede soodustamiseks kõrghariduses ning erialaste ja üldoskuste õpetamiseks. Ettepanekute elluviimise seirest selgus, et kahe aasta jooksul on kõrgkoolid astunud õppekavade arenduses suuri samme.

Õppekavasid on ühendanud ning täiendanud Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool. Uuendatud õppekavad võimaldavad tudengitel saada oluliselt laiapõhjalisema erialase hariduse, samuti lisati õppekavadesse mitu uut suunda.

Näiteks saavad Tartu Ülikooli molekulaarsete bioteaduste magistrikava õppurid valida ka gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppe. Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli ingliskeelne ühine magistriõppekava pakub väljaõpet keskastmejuhtidele ringmajandusele ülemineku korraldamiseks.

TalTech aga plaanib ühendada geoloogia, okeanograafia, meteoroloogia ja mäenduse õppesuunad ühtseks loodusteaduste bakalaureuse õppekavaks. Tallinna Tehnikakõrgkooli keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava läbib samuti uuenduse.

Üheks uuringust selgunud kitsaskohaks oli ka noorte spetsialistide terav puudus veemajanduse ettevõtetes. Nende arv on võrreldes uuringuperioodiga mõnevõrra tõusnud, kuid endiselt on keeruline uusi töötajaid leida. Erialaliit on tegelenud aktiivselt veemajanduse  töö- ja õppimisvõimaluste tutvustamisega.

OSKA vee- ja jäätmemajanduse uuringu 11 ettepanekust on ellu viidud üle poole, kolm ettepanekut on töös ja ühte alles plaanitakse.

OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuringus analüüsiti tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2026 ning esitati ettepanekud haridussüsteemile kuidas neid täita.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.