Konkurents parimatele õigusteaduse magistriõppekavade lõpetajatele kasvab

11. oktoober 2019

Kuigi õigusteadus on läbi aegade olnud noorte seas populaarne erialavalik, on nii bakalaureuse kui ka magistritaseme lõpetajate arv viimasel viiel aastal mõnevõrra kahanenud. Välistudengitest lõpetajaid ingliskeelsetel õppekavadel on seevastu 3-5 korda rohkem.

Õiguse alavaldkonna eksperdid näevad kõige kriitilisema probleemina tööjõu värbamisraskusi avalikus halduses – keeruline on vajalike oskustega töötajaid leida kohtutel, prokuratuuril, tugevatest kandidaatidest tuntakse puudust ka õigusloomes. Kõige keerulisem on uusi töötajaid leida Ida-Virumaal.

Kuigi majandus- ning õigusruum muutub järjest keerulisemaks ning õigusalase nõustamise osatähtsus kasvab, on tööjõuvajadus järgmise kümne aasta jooksul siiski pigem stabiilne. Vajadus töötajate järele võib kasvada juriidiliste toimingute tegevusalal, eelkõige advokaatide ja juristide puhul. Samas on tulevikus tõenäoliselt praegusega võrreldes mõnevõrra vähem kohtutäitureid, pankrotihaldureid ja avalikus halduses töötavaid juriste.

OSKA õiguse alavaldkonna eksperdid arutlesid uue tööjõu nõudluse ning erialase tasemehariduse pakkumise üle. Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Siseturvalisuse ja õiguse valdkonna uuring valmib 2020. aasta kevadel.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes.