Koordinatsioonikogu kinnitas kolm OSKA uuringut

7. detsember 2018

Koordinatsioonikogu kinnitas uuringu „Eesti tööturg täna ja homme 2018“ ning kaubanduse, rentimise ja paranduse ning majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonnauuringud.

Uuring „Eesti tööturg täna ja homme“ annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast ning tööjõu- ja sellest tulenevast koolitusvajadusest aastani 2026. Uuringut koostab igal aastal Kutsekoda koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Töötukassaga. Uuringu tulemused avalikustatakse detsembri keskel.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust analüüsivad kaubanduse, rentimise ja paranduse ning majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonnauuringud on plaanis avalikustada 2019. aasta veebruaris. Seni toimub töö nende toimetamise, kujundamise ja trükkimisega. Tulemusi tutvustatakse ka eraldi kutse- ja kõrgkoolidele, poliitikakujundajatele ning teistele, kellele uuringute ettepanekud on suunatud.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA koostab aastani 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolituses.