Koordinatsioonikogu kinnitas OSKA tööjõu- ja koolitusvajaduse prognoosi ning ehituse tuleviku-uuringu

13. november 2017

Prognoos ehk uuring „Eesti tööturg täna ja homme“ annab ülevaate tööturu olukorrast ning võrdleb lähikümnendi tööjõuvajadust lõpetajate arvuga kutse- ja kõrghariduses. Ehituse uuringus analüüsiti aga tuleviku tööjõu ja oskuste vajadust valdkonnas aastani 2024.

 Uuring Eesti tööturg täna ja homme“ käsitleb tuleviku tööjõuvajadust aastani 2025, selle koostasid OSKA analüütikud koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Mõlemad uuringud on plaanis avalikustada talvel, seni toimub töö nende toimetamise, kujundamise ja trükiga. Ehituse uuringu tulemusi tutvustatakse ka eraldi kutse- ja kõrgkoolidele, mis vastava valdkonna erialasid õpetavad.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA koostab aastani 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses.