Koordinatsioonikogu kinnitas transpordi ja logistika ning põllumajanduse ja toiduainetööstuse tuleviku-uuringud

5. oktoober 2017

Tuleviku tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud valmisid transpordis ja logistikas ning põllumajanduses ja toiduainetööstuses. Koos veel sel aastal valmiva ehituse uuringuga on OSKAs analüüsitud 49% Eesti tööturul hõivatutest.

Uuringud on plaanis avalikustada talvel, seni toimub töö nende toimetamise, kujundamise ja trükiga. Uuringute tulemusi tutvustatakse ka eraldi kutse- ja kõrgkoolidele, mis vastava valdkonna erialasid õpetavad.

OSKAs on alustatud ka hariduse ja teaduse, rõiva- ja tekstiilitööstuse ning personalitöö ja ärinõustamise valdkondade analüüsi. Need uuringud valmivad järgmisel kevadel. Samuti koostavad OSKA analüütikud sel aastal koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga üldise tööjõu tulevikuprognoosi.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA koostab aastani 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses.