Lihtsamate tööde automatiseerimine ja aina keerulisemate masinate kasutuselevõtt ootab ka põllumajandust ja toiduainetööstust

20. aprill 2017

Tuleviku tööjõuvajadust analüüsinud põllumajanduse ja toiduainetööstuse eksperdid tõid välja, et tehnoloogiline areng toob kaasa suured investeeringuvajadused ning tõstab ka nõudmisi töötajate oskustele. Oluline on pidev ja paindlik täiendusõpe, asjakohane nõustamine ja koostöö teadusasutustega.

Toiduainetööstuse eksperdid leidsid, et töökultuur ja väärtused mõjutavad oluliselt tööjõudu nii praegu kui tulevikus. Toiduainetööstuse graafikupõhine töö ja rasked töötingimused muudavad uute töötajate värbamise tööandjatele keeruliseks.

Põllumajanduse eksperdid rõhutasid keskkonna ja ressurssidega seotud nõuete ja regulatsioonide mõju valdkonna tulevikule. Ettevõttele tähendavad karmistuvad nõuded aina uusi investeeringuid, samuti vajavad täiendavat koolitust nii juhid-spetsialistid kui oskustöötajad.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Prognoosis kajastatakse nii toiduainetööstuse kui põllumajanduse juhtide-spetsialistide ja oskustöötajate vajadust.

Uuringus vaadeldakse erinevaid põllumajanduse tegevusalasid – taime- ja loomakasvatust, vesiviljelust, kalandust, veterinaariat ja mesindust. Samuti tootmise ja tehnikaga seotud ameteid nii põllumajanduses kui toiduainetööstuses. Toiduainetööstuses analüüsitakse tootmis-, tootearendus- ja kvaliteedijuhtide, tehnoloogide, meister/tööjuhtide, mikrobioloog/laborantide, inseneride, hooldustehnikute ja mehhatroonikute, tööstusmasinate mehhaanikute ja lukkseppade, toiduainetööstuse seadistajate, operaatorite ja töötlejate ning pagarite, kondiitrite ja maiustusevalmistajate hõive tulevikku.

Uuring valmib Kutsekojas 2017. aasta teises pooles.