Vaata kõiki näidikulehti

Humanitaarvaldkonna teadlased ja tippspetsialistid

Humanitaarvaldkonna teadlased ja tippspetsialistid ametialagrupp sisaldab järgmisi näidisameteid: antropoloog, sotsioloog, ajaloolane, politoloog, tõlk, filoloog

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

Soo- ja vanusjaotus

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel