OSKA alustas põllumajanduse ja toiduainetööstuse tulevikuprognoosi koostamist

25. jaanuar 2017

Eksperdid alustasid Kutsekojas põllumajanduse ja toiduainetööstuse tööjõu ja oskuste tulevikuprognoosi aruteludega.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse analüüs hõlmab 33 800 töötajat – taime-, looma- ja kalakasvatuses, veterinaarias ja vesiviljeluses töötab neist umbes 19 700 inimest ning toiduainete ja joogitootmises umbes 13 100 töötajat. Kokku töötab valdkonnas umbes 5% kõigist hõivatutest.

Valdkonna eksperdid arutlesid esimesel kohtumisel, millised on põhilised ametirühmad juhtide, spetsialistide ja oskustöötajate seas, kellele peaks tööjõuvajaduse analüüsimisel eelkõige keskenduma. Järgmisena alustavad analüüsi koostajad intervjuudega ettevõtjate ja valdkonna töötajatega, et uurida tulevikutrendide mõju tööjõu ja oskuste vajadusele.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2017. aasta teises pooles.

Analüüsi koostamisse on kaasatud erialaliidud, sh Eesti Põllumeeste Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Kalurite Liit, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Toiduainetööstuse Liit ning Maaelu Edendamise Sihtasutus. Samuti tööandjad, Maaeluministeerium ning haridusmaailma eksperdid, sh Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist, Järvamaa Kutsehariduskeskusest, Räpina Aianduskoolist ning Haridus- ja Teadusministeeriumist ja sihtasutusest Innove.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.