OSKA energeetika ja kaevanduse eksperdid: valdkonna erialadel napib õppureid

11. november 2016

OSKA energeetika ja kaevanduse eksperdid tegid ettepaneku, et erialaliidud koostöös ettevõtetega võiksid võtta suurema rolli energeetika ja mäenduse erialade tutvustamisel noortele. Tutvustama peaks nii ameteid kui ka uut kõrgtehnoloogilist töökeskkonda, kus aina rohkem kasutatakse nutikaid masinaid.

Eksperdid tõid ka esile, et valdkonna haridust tuleb mitmekesistada. Nii saavad ettevõtted pakkuda mitmekesisemaid karjäärivõimalusi ning töötaja omakorda suurendab ettevõtte lisandväärtust.

Näiteks  peaks  mäenduse spetsialist tulema toime ka teiste ressursside – põlevkivi, ehitusmaterjalid, turvas jne – kaevandamisega. Samuti kasvab vajadus töötajate järele, kes suudavad energia-, IT, soojus-, telekommunikatsiooni- ja teisi süsteeme projekteerida, koos toimima panna ning remontida.

Ekspertide sõnul võiks ka kaaluda mäenduse magistriõppe avamist Virumaal. Paljud piirkonna noored ei ole valmis Tallinna eriala omandama minema ning tihti ei naase erialase kõrghariduse lõpetanud tagasi Ida-Virumaa ettevõtetesse tööle. Mäendusega seotud töökohad asuvad aga eelkõige Ida-Virus.