Koordinatsioonikogu kiitis heaks energeetika ja kaevandamise, keemia- ja plastitööstuse ning tervishoiu uuringud

10. märts 2017

Tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosisüsteemis OSKA on valminud kolm uuringut, mille kiitis heaks OSKA koordinatsioonikogu. Tulevikuvaated tööjõu- ja oskuste vajadusele valmisid energeetikas ja kaevandamises, keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuses ning tervishoius.

Uuringud on plaanis avalikustada enne suve, seni toimub töö nende toimetamise, kujundamise ja trükiga. Uuringute tulemusi tutvustatakse ka eraldi kutse- ja kõrgkoolidele, mis vastava valdkonna erialasid õpetavad.

Järgmised valdkonnad, mille analüüsimist OSKA süsteemis on juba alustatud, on põllumajandus ja toiduainetööstus, transport, logistika, mootorsõidukite müük ja remont ning ehitus. Need analüüsid valmivad selle aasta lõpuks.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.