OSKA koostab ärindushariduse metaanalüüsi

19. veebruar 2020

Alustati ärindushariduse metaanalüüsiga, mille lähtekohaks on ärinduse ja halduse õppesuund ja selle koolituspakkumine.

Analüüsi eesmärgiks on selgitada välja, kuidas peaks muutma ärinduse ja halduse õppesuuna koolituspakkumist, et paremini vastata Eesti tööjõuturu tööjõu- ja oskuste vajadusele lähema 5-10 aasta vaates. Analüüs valmib 2020. aasta esimeses pooles.

Metaanalüüs tugineb OSKA varasemate valdkondlike uuringute tulemustele. Ärinduse ja halduse õppesuuna koolituspakkumisega seonduvad eelkõige OSKA arvestusala, personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise, kaubanduse, rentimise ja paranduse uuringud ning turunduse ja kommunikatsiooni alavaldkond kultuuri ja loometegevuse uuringus. Kogu ärinduse ja halduse õppekavagrupi koolituspakkumise ning tööturu oskuste vajaduse täpsemaks kaardistamiseks viiakse läbi täiendavad ekspertintervjuud.

Kuna ärindusharidus ei ole enamasti orienteeritud ühele majandustegevuse valdkonnale, siis valdkondlikku eksperdikogu ei moodustata.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.