Oskuste klassifikaator

Eesti oskuste klassifikaator on oskuste süstematiseerimise töövahend.

See on kokku pandud selleks, et kõik oskuste andmeid kasutavad osapooled saaksid seda kasutada endale vajalike eesmärkide elluviimiseks. Ühtne oskuste klassifikaator võimaldab:

  • oskustega seotud andmete vahetust eri osapoolte vahel ja
  • samade andmete korduvkasutust erinevates infosüsteemides.

Oskuste klassifikaatori kontseptsioon on tööturukeskne, mis tähendab, et see süstematiseerib tänapäeval tööturul vajaminevaid oskusi. Eesti oskuste klassifikaatori näol on tegemist ESCO Euroopa oskuste klassifikaatori edasiarendusega.

Oskuste klassifikaator koosneb kolmest tasemest.

  • Esimesel tasemel ehk oskuste põhirühmades on kaks kõige üldisemat jaotusrühma: üldoskused ja tegevusoskused.
  • Teisel tasemel ehk oskusvaldkondades moodustavad need omakorda 14 alajaotust.
  • Nende alla koonduvad kõik oskuskategooriad.

Kõik oskused on klassifikaatoris kirjeldatud teatud üldistusastmega, et kogu oskuste väli võimalikult optimaalselt ära katta ning samas arvestada ka klassifikaatori potentsiaalsete kasutuseesmärkidega tulevikus.

Tegu on pilootversiooniga. Ootame 2022. a jooksul klassifikaatorile tagasisidet, et sellest saaks väärtuslik osa 2023. aastal loodavast oskuste kirjeldamise infosüsteemist.