Personali- ja administratiivtöö erialadel kutseõppes suureneb täiskasvanute osakaal

23. november 2017

OSKA personali- ja administratiivtöö ekspertidele esitatud andmetest selgus, et kutseõppes on ärinduse ja halduse õppesuunal õppijate arv viimase kümne õppeaasta jooksul viiendiku võrra kasvanud. Selle põhjuseks on täiskasvanud õppijate arvu oluline suurenemine.

Ärinduse ja halduse õppesuunal moodustavad üle 25-aastased kutseõppurid juba rohkem kui poole, kümme aastat tagasi oli neid alla kolmandiku. Muutusele on kaasa aidanud paindlikumate õppevormide, eelkõige sessioonõppe kasutamine ning ka tasuta õppimise võimalus. Sekretäri- ja kontoritöö õppekavarühmas on õppijate koguarv siiski mõnevõrra vähenenud.

Personali- ja administratiivtöö erialadel kõrghariduse omandajate arv on viimase kümne aastaga vähenenud. Vaatamata sellele on ärinduse, halduse ja õiguse õppevaldkond, kuhu kuuluvad ka personali- ja administratiivtöö õppekavad, tudengite arvult suurim.

Eksperdid arutasid, kuidas aidata kaasa õppekavade sisulisele arendamisele, et lõpetajate oskused ja teadmised oleksid tööturu ootustega paremas vastavuses. Samuti räägiti, kuidas hõlbustada kutseõppe lõpetajate õpingute jätkamist kõrghariduses, mis on oluline elukestva õppe seisukohast.

Eksperdid peavad vajalikuks ka praktikakorralduse tõhusamaks muutmist. Praktika aitab oluliselt kaasa noorte õpi- ja karjääritee paremale sidumisele, kuid ettevõtted ei ole veel piisavalt teadvustanud kasu, mida personali- ja administratiivtöö praktikandid saavad pakkuda.

OSKA personali- ja administratiivtöö eksperdid analüüsisid valdkonna hariduse arengusuundi ning tööjõu nõudluse ja pakkumise tasakaalu.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna uuring valmib Kutsekojas 2018. aasta esimeses pooles.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.