Transpordi ja logistika eksperdid: innovatsioon tagab valdkonna konkurentsivõime

10. aprill 2017

Eksperdid tõid välja, et tulevikus mõjutavad transpordi ja logistika valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust enim majanduse globaliseerumine, kasvav konkurents ja tehnoloogiline areng. Tulevik toob isesõitvad sõidukid alustades pakirobotitest ning lõpetades ühistranspordiga.

Eksperdid arutlesid kohtumisel transpordi, logistika ning mootorsõidukite müügi ja remondi tulevikku mõjutavate trendide üle. Leiti, et olulist mõju avaldavad ka Euroopa Liidu ülesed direktiivid, e-kaubanduse kasv ning jagamismajanduse trendid.

Konkurentsis püsimiseks rakendatakse üha enam uusi tehnoloogilisi lahendusi, mille tulemusena muutub oluliselt tööjõu ja oskuste vajadus. Innovaatiliste lahenduste rakendamine vähendab tööjõukulusid, olulisteks märksõnadeks on elektrooniline andmevahetus, andmete ja protsesside analüüsile tuginev efektiivne planeerimine, nutiseadmete kasutamine.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Prognoosis kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

Uuring valmib Kutsekojas 2017. aasta teises pooles.